Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Pagrindinis Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos tikslas - išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ir kitų įvykių poveikio. Tarnyba saugo įvairių nuosavybės formų turtą nuo gaisrų, vykdo pirminius gelbėjimo darbus katastrofų, gamybinių avarijų metu, teikia techninę pagalbą rajono savivaldybės organizacijoms ir gyventojams įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais.