Korupcijos prevencija

Ugniagesiai gelbėtojai pagal visuomenės apklausas yra įgiję didžiausią visuomenės pasitikėjimą Lietuvoje. Siekdamas išlaikyti ir didinti aukštą visuomenės pasitikėjimo lygį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas vykdo aktyvias kovos su korupcija programas, apimančias korupcijos prevenciją ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi tyrimą.

Įgaliojimai vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente suteikti Vidaus tyrimų skyriui.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Vidaus tyrimų skyrius ragina kovai su korupcija prisidėti visus norinčius ir nesitaikančius su piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, kyšininkavimu bei kitais neteisėtais veiksmais. Pranešimus apie pastebėtus nusižengimus galite palikti naudodamiesi specialiai tam sukurtu pasitikėjimo telefonu, (8 5) 271 6877.

Pranešantiems informaciją asmenims garantuojamas visiškas anonimiškumas. Pranešimai, paliekami naudojantis pasitikėjimo telefonu įrašomi automatiškai visą parą ir perklausomi atsakingo pareigūno. Jokie pranešusiojo asmens duomenys ir telefono numeris nėra fiksuojami, todėl norėdami sužinoti apie palikto pranešimo nagrinėjimo eigą, pranešusieji gali palikti savo kontaktinius duomenis.

Apie korupcijos atvejus galite pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai paspaudę šią nuorodą.

 

PAGD prie VRM 2017 m. kovos su korupcija programa ir priemonių planas 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2017 m.

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2016 metų priemonių plano įvykdymo ataskaita 

Korupcijos prevencijos ir kontrolės PAGD prie VRM ir jam pavaldžiose įstaigose vykdymo tvarkos aprašas  

Kovos su korupcija PAGD prie VRM programa Neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo tvarkos aprašas   

PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų nušalinimo tvarkos aprašas   

PAGD prie VRM pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos apie pažeidimus nagrinėjimo taisyklės  

PAGD prie VRM teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo komisija  

PAGD prie VRM teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas  

Paramos gavimo ir panaudojimo PAGD prie VRM ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašas   

Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo ir saugojimo IDIS tvarkos aprašas  

VPGT Etikos kodeksas 

PAGD veiklos sričių sąrašas
  

Paramos vertinimo komisija ir nuostatai 

Vidaus tyrimų skyriaus kontaktai

Naudingos nuorodos
http://www.stt.lt/
http://www.vtek.lt/